Користувацька угода

Цей документ "Користувацька угода" є пропозицією ФОП Закревська А.С. (далі "Правовласник") укласти договір на інформаційне обслуговування на викладених нижче умовах. Уважно ознайомтеся з умовами цієї Угоди користувача до початку використання Сервісу. Якщо ви не згодні з умовами цієї Угоди та зазначених в ньому Обов’язкових документів або не маєте права на укладення договору на їх основі, вам слід негайно припинити будь-яке використання Сервісу.

 1. Загальні положення

  1. Поняття та визначення:

   1. Сервіс - сукупність функціональних можливостей програмно-апаратних засобів Правовласника, включаючи Сайт та Контент, до яких Користувачеві надається доступ з метою навчання та інформаційного обслуговування.

   2. Сайт - автоматизована інформаційно-навчальна система, доступна в мережі Інтернет за адресою (включаючи піддомени) https://pauker-club.com/.

   3. Користувач - ви і/або інша особа, в інтересах якої ви уклали цю Угоду з Правовласником відповідно до вимог чинного законодавства і цієї Угоди.

   4. Контент - будь-які інформаційні чи навчальні матеріали, включаючи текстові, графічні, аудіо- відео- та інші матеріали, до яких можна отримати доступ з використанням Сервісу.

   5. Курси - навчальні матеріали, доступні Користувачеві на основі послуги платної підписки. Курси складаються з відеоуроків, пояснень до відеоуроків та додаткових матеріалів.

   6. Іспити - послуга оцінювання знань Користувача. Одноразовий доступ до складання Іспиту надається після оплати Користувачем повної вартості послуги.

   7. Товари - будь-які електронні або реальні товари для навчання, як то книжки, підручники, навчальні посібники, інша навчальна продукція.

   8. Особистий Кабінет Користувача (Профіль Користувача) - персоналізована частину Сайту, доступ до якої можливий лише через введення логіну та паролю, відомого лише Користувачеві.

   9. Платіжний Сервіс - відкритий web-інтерфейс, який дає змогу приймати платежі й переводити гроші за допомогою мобільного телефону, Інтернету і платіжних карт у всьому світі.

  2. Використання вами Сервісу будь-яким способом і в будь-якій формі в межах його оголошених функціональних можливостей, включаючи:

   1. перегляд Контенту;

   2. реєстрація в Особистому Кабінеті Користувача;

   3. оформлення підписки на послуги Сайту (включно з доступом до Курсів);

   4. замовлення послуг на Сайті (включно зі складанням Іспитів)

   5. купівля товарів на Сайті (включно з книжками, підручниками, навчальними матеріалами, та іншими товарами);

   6. звернення до персоналу сайту за реквізитами, розміщеним на Сайті.

  3. Скориставшись кожною із зазначених вище можливостей по використанню Сервісу, ви підтверджуєте, що:

   1. Ознайомилися з умовами цієї Угоди та зазначених в ньому Обов’язкових документів в повному обсязі до початку використання Сервісу.

   2. Приймаєте всі умови цієї Угоди та зазначених в ній Обов’язкових документів в повному обсязі без будь-яких вилучень і обмежень з вашого боку і зобов’язуєтесь їх дотримуватись або припинити використання Сервісу.

 2. Загальні умови користування Сервісом

  1. Обов’язковою умовою укладення цієї Угоди є повне і беззастережне прийняття і дотримання Користувачем в встановлених нижче випадках вимог і положень, визначених такими документами ( "Обов’язкові документи"):

   1. Політика конфіденційності, розміщена і/або доступна в мережі Інтернет за адресою https://pauker-club.com/privacy-policy, яка містить правила надання та використання конфіденційної інформації, включаючи персональні дані Користувача.

  2. Правовласник має право встановлювати ліміти і вводити інші технічні обмеження використання Сервісу, які час від часу будуть доводитись до відома користувачів в формі і способом за вибором Правовласника.

  3. Користувач має використовувати останні версії програмного забезпечення для свого компьютеру/мобільного телефону під час використання Сервісу. В іншому випадку Правовласник не може гарантувати належну якість надання послуг.

 3. Обмеження.

  Погоджуючись з умовами цієї Угоди користувача, ви розумієте і визнаєте, що:

  1. До відносин Сторін з надання Сервісу не підлягають застосуванню положення законодавства про захист прав споживачів.

  2. Сервіс надається для використання в навчальних цілях на умовах "як є", в зв’язку з чим Користувачам не подаються будь-які гарантії, що сервіс буде відповідати всім вимогам Користувача; послуги будуть надаватися безперервно, швидко, надійно і без помилок; результати, які можуть бути отримані з використанням Сервісу, будуть точними і надійними; якість будь-якого продукту, послуги, інформації і Контенту, отриманих з використанням Сервісу, буде відповідати очікуванням Користувача; всі помилки в Контенті і/або програмному забезпеченні Сервісу будуть виправлені.

  3. У разі, якщо Сервіс використовується Користувачем неналежним чином, Правовласник, як виконавець, має право відмовитися від надання замовлених і оплачених послуг. В цьому випадку Правовласник повертає Користувачеві оплачені авансом за послуги грошові кошти за вирахуванням 25 (двадцяти п’яти) відсотків від загальної суми в якості компенсації витрат виконавця.

  4. Правовласник залишає за собою право обмежити доступ Користувача до Сайту та / або його частин в разі порушення умов Угоди або законодавства.

  5. У разі якщо Користувач не заходив в Особистий Кабінет Користувача більше 12 (дванадцяти) календарних місяців, Правовласник має право заблокувати Особистий кабінет Користувача та видалили його обліковий запис.

  6. Оскільки Сервіс знаходиться на стадії постійного доповнення та оновлення нових функціональних можливостей, форма і характер послуг, що надаються можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача. Правовласник має право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання послуг (або будь-яких окремих функцій у рамках послуг) всіх Користувачів взагалі або вам, зокрема, без вашого попереднього повідомлення.

  7. Користувач не має права самостійно або із залученням третіх осіб: копіювати (відтворювати) в будь-якій формі та у спосіб, що входить до складу Сервісу Правовласника, програми для ЕОМ і бази даних, включаючи будь-які їх елементи та Контент, без отримання попередньої письмової згоди їх власника; розкривати технологію, емулювати, декомпілювати, аналізувати, дешифрувати, і проводити інші аналогічні дії з Сервісом; створювати програмні продукти і/або послуги з використанням Сервісу без отримання попереднього дозволу Правовласника.

  8. Послуга вважається наданою в момент отримання Корисувачем доступу до Контенту. Оплата за надану послугу не повертається.

 4. Реєстрація на Сайті

  1. Для використання деяких функцій Сайту, Користувач має зареєструватися на Сайті, в результаті чого буде створено обліковий запис (Профіль) та Користувачеві буде надано доступ до Особистого Кабінету Користувача.

  2. Користувач підтверджує й гарантує, що всі дії на сайті, в рамках цієї Угоди, вчиняються особою, чиї дані внесені в Особистий Кабінет Користувача під час або після процедури реєстрації.

 5. Замовлення та Оплата

  1. Користувач, який пройшов процедуру реєстрації та отримав доступ до Особистого Кабінету, може замовити та сплатити на Сайті такі послуги:

   1. Доступ до Курсів на період підписки.

   2. Складання іспитів.

  2. Оплата послуг та Товарів відбувається за посередництвом Платіжного сервісу з допомогою Інтернет, платіжної картки та телефону, або напряму методом переведення коштів з рахунку Користувача на розрахунковий рахунок Правовласника, номер якого зазначено на Сайті.

  3. Підтвердженням Оплати вважається надходження коштів на розрахунковий рахунок Правовласника або ж підтвердженням Платіжного сервісу, що Користувач здійснив повну оплату.

 6. Повідомлення

  1. Користувач погоджується отримувати від Правовласника на електронну адресу, та/або абонентський номер телефону (та прив'язані до нього Мессенджери), вказаний вами при роботі з Сервісом, інформаційні електронні повідомлення (далі "нотифікації").

  2. Правовласник має право використовувати нотифікації для інформування Користувача про зміни і нові можливості Сервісу, про зміну Угоди або зазначених в ньому Обов’язкових документів, а також для розсилок інформаційного або рекламного характеру.

 7. Інші умови

  1. Ця Угода може бути змінена або припинена Правовласником в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Користувача і без виплати будь-якої компенсації в зв’язку з цим з урахуванням застереження, викладеної в пункті 3.3 цієї Угоди.

  2. Послуги можуть бути тимчасово, частково або повністю недоступні унаслідок проведення профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру. Технічна служба Правовласника має право періодично проводити необхідні профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням Користувача або без такого.

  3. До відносин між Користувачем і Правовласником застосовуються положення українського законодавства.

  4. Сторони докладають максимальних зусиль з метою усунення розбіжностей виключно шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди спір буде переданий на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

  5. Визнання судом недійсним будь-якого положення цієї Угоди не тягне за собою недійсність інших положень.

  6. Чинна редакція цієї Угоди розміщена на Сайті Правовласника та доступна в мережі Інтернет за адресою https://pauker-club.com/terms-and-conditions

 8. Реквізити Правовласника:

  ФОП Закревська А.С.,

  ЄДРПОУ: 3149003606,

  МФО: 305299,

  Р/р: UA213052990000026000050307712